Gerelateerd aan Markus 1:23

Gerelateerd aan Markus 1:23

Markus 5:2

Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was
Gerelateerd aan Markus 1:23

Markus 7:25

Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was.
Gerelateerd aan Markus 1:23

Markus 1:34

Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.
Gerelateerd aan Markus 1:23

Markus 9:25

Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: ‘Geest die doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’
Gerelateerd aan Markus 1:23

Mattheüs 12:43

Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt,
Gerelateerd aan Markus 1:23

Lukas 4:33

Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels: