Markus 6:46

NBV

46Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden.

SV

46En als Hij aan dezelve hun afscheid gegeven had, ging Hij op den berg om te bidden.

KJV

46And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray.