Markus 4:10

NBV

10Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen.

SV

10En als Hij nu alleen was, vraagden Hem degenen, die omtrent Hem waren, met de twaalven, naar de gelijkenis.

KJV

10And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.