Gerelateerd aan Markus 3:31-35

Gerelateerd aan Markus 3:31

Lukas 8:19

Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte.
Gerelateerd aan Markus 3:31

Mattheüs 12:46

Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken.
Gerelateerd aan Markus 3:33

Markus 6:3

Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem.
Gerelateerd aan Markus 3:33

Markus 3:21

Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren.
Gerelateerd aan Markus 3:33

Deuteronomium 33:9

Hij had geen mededogen met zijn vader en moeder, zijn eigen broers ontzag hij niet, zijn kinderen waren als vreemden voor hem. Want de Levieten hielden zich aan wat u gebood, het verbond dat u sloot bleven ze trouw.
Gerelateerd aan Markus 3:33

Johannes 2:4

‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
Gerelateerd aan Markus 3:33

Johannes 7:3

en daarom spoorden Jezus’ broers hem aan: ‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet.
Gerelateerd aan Markus 3:33

2 Korinthe 5:16

Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden.
Gerelateerd aan Markus 3:33

Lukas 2:49

Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’
Gerelateerd aan Markus 3:34

Romeinen 8:29

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
Gerelateerd aan Markus 3:34

Lukas 11:27

Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen hem: ‘Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!’
Gerelateerd aan Markus 3:34

Mattheüs 12:49

Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers.
Gerelateerd aan Markus 3:34

Psalmen 22:22

(22:23) Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk.
Gerelateerd aan Markus 3:34

Johannes 20:17

‘Houd me niet vast, ‘zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
Gerelateerd aan Markus 3:34

Hooglied 5:1

Hier ben ik in mijn hof, zusje, bruid van mij. Ik pluk mijn mirre en mijn balsem, ik eet mijn honing uit mijn honingraat, ik drink mijn melk en mijn wijn. Eet, vriend en vriendin! Drink, en word dronken van liefde!
Gerelateerd aan Markus 3:34

Mattheüs 25:40

En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Gerelateerd aan Markus 3:34

Mattheüs 28:10

Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’
Gerelateerd aan Markus 3:34

Hooglied 4:9

Zusje, bruid van mij, je brengt me in vervoering, je brengt me in verrukking met maar één blik van je ogen, met één flonker van je ketting.
Gerelateerd aan Markus 3:34

Hebreeën 2:11

Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen
Gerelateerd aan Markus 3:35

Mattheüs 7:21

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
1
2
Volgende