Gerelateerd aan Markus 15:34

Gerelateerd aan Markus 15:34

Psalmen 22:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David. (22:2) Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.
Gerelateerd aan Markus 15:34

Hebreeën 5:7

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.
Gerelateerd aan Markus 15:34

Mattheüs 27:46

Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?‘ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
Gerelateerd aan Markus 15:34

Psalmen 27:9

verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud.
Gerelateerd aan Markus 15:34

Psalmen 71:11

ze zeggen: 'God heeft hem verlaten, jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.'
Gerelateerd aan Markus 15:34

Lukas 23:46

En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.
Gerelateerd aan Markus 15:34

Daniel 9:21

terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog de man Gabriël, die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer.
Gerelateerd aan Markus 15:34

Handelingen 10:3

Op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: ‘Cornelius!’
Gerelateerd aan Markus 15:34

Jesaja 41:17

Armen en behoeftigen zoeken water-niets! Hun tong verdroogt van de dorst. Ik, de HEER, zal hun antwoord geven, ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.
Gerelateerd aan Markus 15:34

Klaagliederen 5:20

Waarom zou u ons voorgoed vergeten, ons voor altijd verlaten?
Gerelateerd aan Markus 15:34

Psalmen 42:9

(42:10) Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 'Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?'
Gerelateerd aan Markus 15:34

Lukas 23:44

(44-45) Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden.
Gerelateerd aan Markus 15:34

Klaagliederen 1:12

Jullie die hier voorbijgaan, raakt het jullie niet? Merk toch op en zie: is er leed als het leed dat mij wordt aangedaan, dat de HEER op de dag van zijn toorn over mij heeft uitgestort?