Gerelateerd aan Markus 14:50

Gerelateerd aan Markus 14:50

Markus 14:27

Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.”
Gerelateerd aan Markus 14:50

Johannes 16:32

Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij.
Gerelateerd aan Markus 14:50

Psalmen 38:11

(38:12) Mijn liefste vrienden ontlopen mijn leed, wie mij na staan, houden zich ver van mij.
Gerelateerd aan Markus 14:50

Psalmen 88:18

(88:19) Mijn beste vrienden hebt u van mij vervreemd, mijn enige metgezel is de duisternis.
Gerelateerd aan Markus 14:50

Psalmen 88:7

(88:8) uw toorn drukt zwaar op mij, uw golven slaan over mij heen. sela
Gerelateerd aan Markus 14:50

Johannes 18:8

‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het, ”’zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’
Gerelateerd aan Markus 14:50

2 Timotheüs 4:16

Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend.
Gerelateerd aan Markus 14:50

Job 19:13

Mijn verwanten heeft hij van mij verwijderd, ik word verloochend door mijn vrienden.
Gerelateerd aan Markus 14:50

Jesaja 63:3

Ik heb de perskuip alleen getreden, geen van de volken hielp me daarbij. Ik trad hen in mijn woede, vertrapte hen in mijn toorn. Hun bloed bespatte mijn kleren, al mijn kleren werden besmeurd.