Markus 14:35

NBV

35Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan.

SV

35En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijging.

KJV

35And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.