Artikelen over Markus 13

Markus 13:14-23

Het kwaad begrensd

(…) heeft Hij die dagen ingekort. Markus 13:20 Markus 13:14-23 Het kwaad begrensd Bij de verovering van Jeruzalem in het jaar 70 hebben de Romeinen gruwelijk huisgehouden. Toen ten slotte ook de tempel werd ontheiligd (vs. 14), dachten sommigen: dit...
herzienestatenvertaling.nl
Markus 13

Opgelet!

En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: Pas op dat niemand u misleidt. Markus 13:5 Markus 13:1-5 Opgelet! In Markus 13 lezen we Jezus’ profetie over de toekomst. Het gaat over de verovering van Jeruzalem. En het gaat over Jezus’ tweede komst. En...
herzienestatenvertaling.nl
Markus 13:1-5

Hoe kijk jij?

Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen! Markus 13:1 Markus 13:1-5 Hoe kijk jij? De tempel in Jeruzalem was een complex van gebouwen. Mede door de financiële steun van koning Herodes was het een indrukwekkend geheel geworden. De tempel was...
herzienestatenvertaling.nl
Markus 13:28-32

… vóór twaalf

Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Markus 13:29 Markus 13:28-32 … vóór twaalf Voorjaarsboden, je kent ze wel: narcissen en krokussen. Het is nog winter als ze bloeien, maar ze laten heel...
herzienestatenvertaling.nl
Markus 13:3-6

Verwarring

Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus (...) Markus 13:6 Markus 13:3-6 Verwarring De wereld snakt naar een sterke man. Dat is altijd zo geweest. In onze tijd leeft er veel onvrede. Politieke partijen spelen daar slim...
herzienestatenvertaling.nl
Markus 13:24-27

Hij komt in heerlijkheid

En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. Markus 13:26 Markus 13:24-27 Hij komt in heerlijkheid Jezus’ tweede komst zal ontzagwekkend indrukwekkend zijn. De krachten die ermee gepaard gaan, zullen...
herzienestatenvertaling.nl
Markus 13:33-36

Wakker en waakzaam

opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. Markus 13:36 Markus 13:33-36 Wakker en waakzaam Jezus begon Zijn profetie met te zeggen: ‘Pas op!’ (vs. 5). Hij eindigt met te zeggen: ‘Wees waakzaam’ (vgl. 14 januari). Bij het voorbeeld...
herzienestatenvertaling.nl
Markus 13:11-13

De Geest spreekt

(…) wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet (...) Markus 13:11 Markus 13:11-13 De Geest spreekt Het Evangelie roept verzet op, altijd en overal. Ook in ons eigen hart, toch? Gelukkig is de Heilige Geest uitgestort....
herzienestatenvertaling.nl
Markus 13:4-24

Grote verdrukking? : Frisse Wateren

Moeten Christenen door de grote verdrukking gaan? Wanneer komt de Heer Jezus om de Zijnen tot Zich te nemen? Voor de grote verdrukking of na de grote ...
frissewateren.nl
Markus 13:4-24

Opname vóór de periode van verdrukking? : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Johannes 14:1-3; 1 Thess. 4:13-17; Openb. 3:10; Openb. 22:17 Moeten Christenen door de periode van grote verdrukking gaan? Wanneer komt ...
frissewateren.nl
Markus 13:7-8

Geboortepijn

Deze dingen zijn het begin van de weeën. Markus 13:8 Markus 13:7-8 Geboortepijn Jezus noemt allerlei tekenen die Zijn tweede komst aankondigen. Hier gaat het over oorlogen, natuurrampen en hongersnoden. Dit soort dingen gebeurden altijd al. Maar ze...
herzienestatenvertaling.nl
Markus 13:9-10

Verkondiging door vervolging

En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. Markus 13:10 Markus 13:9-10 Verkondiging door vervolging Iedere gelovige moet er alert op zijn dat hij weerstand zal ontmoeten. Wat dat betreft leven we in Nederland in een ongewone...
herzienestatenvertaling.nl
Markus 13

De profeet Daniël (12) : Frisse Wateren

Hoofdstuk XII Beste cursist(e), Uit dit laatste hoofdstuk van Daniël (vers 1) blijkt, dat er een verschrikkelijke tijd zal komen. Ook uit de ...
frissewateren.nl
Markus 13

Martelaars (3) : Frisse Wateren

Andréas De gewijde geschiedschrijver is zeer uitvoerig geweest in het beschrijven van de handelingen van Petrus, maar zeer spaarzaam in het geven van ...
frissewateren.nl
Markus 13:37

Nog gezond? (7) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 7 Signalen van gevaren erkennen “Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, ...
frissewateren.nl
Markus 13:33-37

Dag van de Heer – Zijn verschijning : Frisse Wateren

Overdenking 1 Thessalonicensen 5 vers 1-8 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. Want ...
frissewateren.nl
Markus 13:9-13

Lezers schrijven: Het eeuwige evangelie : Frisse Wateren

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan ...
frissewateren.nl
Markus 13

Als het einde komt… (Marcus 13)

Denk je wel eens na over het wereldeinde? Wat moeten we beginnen als het zover is? Jezus wijst ons de weg. Op de dag voordat Hij wordt gearresteerd. Nog even dan is zijn einde daar. Maar Jezus neemt ons mee naar het wereldeinde, en daar voorbij…
keesdouwesmit.nl
Markus 13:32-33

De eindtijd (1) : Frisse Wateren

December 2005. Israël moet van de kaart. Israël moet maar verkassen naar Duitsland of Oostenrijk. De holocaust is een fabel. Dit soort ...
frissewateren.nl
Markus 13:7

Je bent niet de enige! - NL.Jesus.net

Vers 3 van Psalm 27 gaat over oorlog en een vijandelijk leger: “Zelfs als er een heel leger op mij af komt, ben ik nog steeds niet bang. Al breekt de strijd tegen mij los, toch blijf ik vertrouwen.” (BB) In de Bijbel staat in 2 Koningen 6 een bijzonder ve
nl.jesus.net
1
2
3
Volgende