Gerelateerd aan Markus 10:51

Gerelateerd aan Markus 10:51

Markus 10:36

Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’
Gerelateerd aan Markus 10:51

Lukas 18:41

‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’
Gerelateerd aan Markus 10:51

Mattheüs 7:7

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Gerelateerd aan Markus 10:51

Filippensen 4:6

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Gerelateerd aan Markus 10:51

2 Kronieken 1:7

Die nacht verscheen God aan Salomo en zei: 'Wat wil je dat ik je geef?'
Gerelateerd aan Markus 10:51

Mattheüs 6:8

Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.
Gerelateerd aan Markus 10:51

Mattheüs 23:7

en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd.
Gerelateerd aan Markus 10:51

Johannes 20:16

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!‘ (Dat betekent ‘meester’.)