Artikelen over Maleachi 4:2

Maleachi 4:2

Gebogen, gebroken en opgericht

God is betrokken op ons leven. Hij werkt in en door ons. Hij spreekt door Zijn Woord, door relaties, door de natuur en zoveel meer. Hij liet mij iets zien door een kaars. Een kaars?! Ja, echt, een kaars. Hoe kan dat zal je denken? Ik wil dit graag met je
zijlacht.nl
Maleachi 4:2

In den beginne [6] : Frisse Wateren

Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) In het tweede deel van “In den beginne” over Genesis 1 en 2 hebben we in het bijzonder gekeken naar de eerste ...
frissewateren.nl
Maleachi 4:2

De opname van de gelovigen : Frisse Wateren

1. Thessalonicenzen 4 vers 13-18 Inhoud 〉 Inleiding 〉Het voorbeeld van het oudtestamentische volk van God 〉De komst van Christus: onze grote ...
frissewateren.nl
Maleachi 4:2

God vertrouwen in moeilijke tijden (9) : Frisse Wateren

Psalm 126-128 Het herenigen van de gelovigen De pelgrimsliederen 126-128 beschrijven ons, hoe de beide groepen van de gelovige Joden weer herenigd ...
frissewateren.nl
Maleachi 4:2

De Wederkomst van Christus 1 – Honderd bijbelstudies

Inleiding “en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30) “Zie, Hij komt...
honderdbijbelstudies.nl
Maleachi 4:2

Grote verdrukking? : Frisse Wateren

Moeten Christenen door de grote verdrukking gaan? Wanneer komt de Heer Jezus om de Zijnen tot Zich te nemen? Voor de grote verdrukking of na de grote ...
frissewateren.nl