Artikelen over Lukas 8:40-56

Lukas 8:40-56

Lazarus, kom eruit! (1) : Frisse Wateren

Zij was nog zo jong ... Pasen 2007. Ook nu is het nog steeds waar: De Heer Jezus is de opstanding en het leven (Johannes 11:25). Daar helpt geen ...
frissewateren.nl
Lukas 8:52, 54

Na de dood (1) : Frisse Wateren

“Maar een man sterft en is krachteloos; als een mens de geest geeft, waar is hij dan?” (Job 14:10) Deze vraag, die elke menselijke ziel zich stelt ...
frissewateren.nl
Lukas 8:52

Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld

De Heere Jezus werd na de kruisiging in een graf gelegd. Dat werd de meest bijzondere plaats uit de wereldgeschiedenis: op die plaats werd de dood overwonnen.
israelendebijbel.nl
Lukas 8:46, 48

Gaven van de Geest of dweperij? (5) : Frisse Wateren

In verband met ons onderwerp vertel ik - redacteur Frisse Wateren - u graag in vogelvlucht het volgende wonder. Verblijd met de geboorte van ons eerste ...
frissewateren.nl
Lukas 8:40

De eerste decennia van het christendom (7) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 37-47 Vers 37 en 38 Bij het luisteren naar de prediking van Petrus, vervulde het hart van een groot aantal mensen onder het ...
frissewateren.nl
Lukas 8:40-42

Het eerstgeboorterecht – Bijbels Panorama

15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; 16 Zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij hee
bijbelspanorama.nl
Lukas 8:48

De eerste dag van de week (3) : Frisse Wateren

… en het vergaderd zijn om Jezus Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden (Matth. 18:20). Rondom Hem, nu en in ...
frissewateren.nl
Lukas 8:44

Pasen 2006. De kleding van de Heer Jezus : Frisse Wateren

Sinds de zondeval dragen de mensen kleding. Toen Adam en Eva gewaar werden, dat zij naakt waren, bekleedden zij zich met schorten uit vijgenbladeren. God ...
frissewateren.nl
Lukas 8:54-55

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl