Open de Bijbel

Lukas 8:40
NBV 40 Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar hem uit te kijken. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 40 En het geschiedde, als Jezus wederkeerde, dat Hem de schare ontving; want zij waren allen Hem verwachtende.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 40 And it came to pass, that, when Jesus was returned, the people gladly received him: for they were all waiting for him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version