Gerelateerd aan Lukas 8:35

Gerelateerd aan Lukas 8:35

Lukas 10:39

Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.
Gerelateerd aan Lukas 8:35

Psalmen 51:10

(51:12) Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
Gerelateerd aan Lukas 8:35

Lukas 8:27

Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven.
Gerelateerd aan Lukas 8:35

Lukas 15:17

Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger.
Gerelateerd aan Lukas 8:35

Handelingen 22:3

‘Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig dienaar van God, en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde.
Gerelateerd aan Lukas 8:35

Jesaja 49:24

‘Alsof een strijder zich zijn buit laat afnemen! Kunnen gevangenen soms ontkomen aan een tiran?’
Gerelateerd aan Lukas 8:35

1 Johannes 3:8

en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.
Gerelateerd aan Lukas 8:35

Markus 5:15

Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen, en ze werden door schrik bevangen.
Gerelateerd aan Lukas 8:35

Jesaja 53:12

Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.
Gerelateerd aan Lukas 8:35

Hebreeën 2:14

Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,
Gerelateerd aan Lukas 8:35

Lukas 2:46

Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.