Lukas 8:2-3

NBV

2en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven,
3Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna-en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

SV

2En sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren;
3En Johanna, de huisvrouw van Chusas, den rentmeester van Herodes, en Susanna, en vele anderen, die Hem dienden van haar goederen.

KJV

2And certain women, which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went seven devils,
3And Joanna the wife of Chuza Herod's steward, and Susanna, and many others, which ministered unto him of their substance.