Open de Bijbel

Lukas 7:5
NBV 5 Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Want hij heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 For he loveth our nation, and he hath built us a synagogue.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version