Gerelateerd aan Lukas 7:42

Gerelateerd aan Lukas 7:42

Efeze 4:32

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Micha 7:18

Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Romeinen 3:24

en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Jesaja 44:22

Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als de ochtendnevel. Keer terug naar mij: ik zal je vrijkopen.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Romeinen 4:5

Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Psalmen 51:1

Voor de koorleider. Een psalm van David, (51:2) toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had. (51:3) Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Mattheüs 18:34

En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Galaten 3:10

Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.'
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Jeremia 31:33

Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten-spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Psalmen 32:1

Van David, een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Handelingen 13:38

U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen,
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Kolossensen 3:13

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Efeze 1:7

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Psalmen 49:7

(49:8) Geen mens kan een ander vrijkopen, wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Psalmen 103:3

Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Daniel 9:18

Geef, mijn God, gehoor aan ons en luister naar ons; open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Jesaja 43:25

Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Mattheüs 18:25

Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Romeinen 5:6

Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.
Gerelateerd aan Lukas 7:42

Mattheüs 6:12

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.