Gerelateerd aan Lukas 7:29

Gerelateerd aan Lukas 7:29

Lukas 3:12

Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’
Gerelateerd aan Lukas 7:29

Lukas 7:35

En toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.’
Gerelateerd aan Lukas 7:29

Romeinen 3:4

Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar, zoals ook geschreven staat: 'U blijkt rechtvaardig wanneer u rechtspreekt, u overwint wanneer u vonnist.'
Gerelateerd aan Lukas 7:29

Handelingen 18:25

Hij had onderricht gekregen in de Weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht.
Gerelateerd aan Lukas 7:29

Mattheüs 3:5

Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe,
Gerelateerd aan Lukas 7:29

Openbaring 16:5

Ik hoorde de engel van al het water zeggen: 'Rechtvaardig bent u, de heilige, die is en die was, omdat u op deze manier straft.
Gerelateerd aan Lukas 7:29

Richteren 1:7

Adonibezek verklaarde: 'Ik heb aan mijn hof wel zeventig koningen van wie ik de duimen en grote tenen heb afgehakt en die zich in leven houden met de kruimels onder mijn tafel. God vergeldt mij nu wat ik hun heb aangedaan!' Hij werd naar Jeruzalem gebracht, en daar is hij gestorven.
Gerelateerd aan Lukas 7:29

Psalmen 51:4

(51:6) tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver.
Gerelateerd aan Lukas 7:29

Handelingen 19:3

Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes, ‘antwoordden ze.
Gerelateerd aan Lukas 7:29

Openbaring 15:3

Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: 'Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken.
Gerelateerd aan Lukas 7:29

Mattheüs 21:31

Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God.
Gerelateerd aan Lukas 7:29

Romeinen 10:3

Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet op Gods vrijspraak.