Lukas 6:14-16

SV

14Namelijk Simon, welken Hij ook Petrus noemde; en Andreas zijn broeder, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus;
15Mattheus en Thomas, Jakobus, den zoon van Alfeus, en Simon genaamd Zelotes;
16Judas, den broeder van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

KJV

14Simon, (whom he also named Peter,) and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew,
15Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes,
16And Judas the brother of James, and Judas Iscariot, which also was the traitor.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.