Gerelateerd aan Lukas 6:12

Gerelateerd aan Lukas 6:12

Hebreeën 5:7

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.
Gerelateerd aan Lukas 6:12

Markus 1:35

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.
Gerelateerd aan Lukas 6:12

Markus 6:46

Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden.
Gerelateerd aan Lukas 6:12

Kolossensen 4:2

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
Gerelateerd aan Lukas 6:12

Mattheüs 14:23

Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen.
Gerelateerd aan Lukas 6:12

Daniel 6:10

(6:11) Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.
Gerelateerd aan Lukas 6:12

Mattheüs 6:6

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Gerelateerd aan Lukas 6:12

Markus 14:34

en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’
Gerelateerd aan Lukas 6:12

Psalmen 109:3

ze bestoken mij met woorden van haat, zonder reden bestrijden ze mij.
Gerelateerd aan Lukas 6:12

Psalmen 22:2

(22:3) 'Mijn God!' roep ik overdag, en u antwoordt niet, 's nachts, en ik vind geen rust.
Gerelateerd aan Lukas 6:12

Psalmen 55:15

(55:16) Laat de dood hen onverhoeds treffen, laat hen levend neerdalen in het dodenrijk, want bij hen huist het kwaad, het heerst in hun hart.
Gerelateerd aan Lukas 6:12

Genesis 32:24

(32:25) Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak.