Open de Bijbel

Lukas 6:12
NBV 12 Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 And it came to pass in those days, that he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version