Open de Bijbel

Lukas 5:39
NBV 39 Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: β€œDe oude wijn is goed!”’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 39 En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen; want hij zegt: De oude is beter.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 39 No man also having drunk old wine straightway desireth new: for he saith, The old is better.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version