Artikelen over Lukas 5:10

Lukas 5:10

Beroepen in de Bijbel (3) : Frisse Wateren

Les 3 Beste jongen of meisje, Fijn dat je nu weer meedoet met deze bijbelles? Ik hoop dat je de vorige les ook leuk vond en leerzaam. Want het is ...
frissewateren.nl
Lukas 5:10

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (46) : Frisse Wateren

Wanneer de Rechtvaardige bidt … “Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd1 bent, versterk je ...
frissewateren.nl
Lukas 5:10

Twee keer een wonderbaarlijke visvangst – Jezus leren kennen zoals Hij is

Stel je eens voor. Je bent visser. Je dag- en nachtritme klopt totaal niet meer, want vissen doe je ’s nachts. De hele nacht ben je aan het vissen geweest, maar tot je grote teleurstelling heb je niks gevangen. Moe en terneergeslagen – chagrijnig – vaar j
zijlacht.nl
Lukas 5:10

Martelaars (4) : Frisse Wateren

In onze dagen is het voor sommigen het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk martelaar zijn. Zonder daar nu ...
frissewateren.nl
Lukas 5:10

Volg Mij na!!! : Frisse Wateren

Een lezing van Max Billiter Zwitserland gehouden in november 2003 in Nederland. I. De eerste ontmoeting Johannes 1:41-43. De Schriftplaats uit ...
frissewateren.nl
Lukas 5:10

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (32) : Frisse Wateren

Geloofsgehoorzaamheid en de heerlijkheid van God “Jezus zei: Neemt de steen weg! Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot Hem: Heer, hij riekt al, ...
frissewateren.nl
Lukas 5:10

Volgen van Jezus (2) : Frisse Wateren

Lukas 5:1-11 Hier vinden we Petrus en zijn broer weer aan het vissen in het meer van Genézareth (meer van Galiléa). Ook Jakobus en Johannes waren hier ...
frissewateren.nl
Lukas 5:10

Godsvrucht : Frisse Wateren

Wie wil in zijn leven niet graag alles “goed” doen? Wie wil niet steeds de bewaring van God ervaren? En wie wil niet dat God zijn leven als Christen ...
frissewateren.nl
Lukas 5:10

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (14) : Frisse Wateren

Hoewel u in dit artikel ook enige herhalingen zult tegenkomen over Petrus, Andréas en Johannes (zie de artikelen over Martelaars) is het m.i. toch ...
frissewateren.nl
Lukas 5:10

Volgen van Jezus (1) : Frisse Wateren

In Johannes 13:36 zegt de Heer Jezus tegen Petrus: Waar Ik heenga, kun je Mij nu niet volgen, maar je zult Mij later volgen. Dit is een duidelijke ...
frissewateren.nl
Lukas 5:10

Het Johannes-evangelie (07) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 35 tot 43. Het getuigenis van Johannes de Doper over de Heer Jezus In de verzen 19 tot 28 hebben we het eerste grote ...
frissewateren.nl