Open de Bijbel

Lukas 4:5
NBV 5 Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version