Gerelateerd aan Lukas 4:30

Gerelateerd aan Lukas 4:30

Johannes 8:59

Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.
Gerelateerd aan Lukas 4:30

Johannes 10:39

En weer wilden ze hem grijpen, maar hij ontsnapte.
Gerelateerd aan Lukas 4:30

Handelingen 12:18

Bij het aanbreken van de dag ontstond er enorme opschudding onder de soldaten, die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn.
Gerelateerd aan Lukas 4:30

Johannes 18:6

Toen hij zei: ‘Ik ben het, ‘deinsden ze achteruit en vielen op de grond.