Open de Bijbel

Lukas 4:2
NBV 2 waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geeindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Being forty days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing: and when they were ended, he afterward hungered.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version