Open de Bijbel

Lukas 3:21
NBV 21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 Now when all the people were baptized, it came to pass, that Jesus also being baptized, and praying, the heaven was opened,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version