Lukas 24:52-53

NBV

52Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem,
53waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

SV

52En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.
53En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.

KJV

52And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:
53And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.