Lukas 24:50-53

SV

50En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
51En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
52En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.
53En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.

KJV

50And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.
51And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.
52And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:
53And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.