Artikelen over Lukas 24:49

Lukas 24:49

Twee vormen van kracht - en wanneer je ze niet mag gebruiken

Dat je iets kan doen betekent niet dat je het ook mag doen. Lees over twee vormen van kracht en wanneer je ze juist niet mag gebruiken.
zijlacht.nl
Lukas 24:49

De Heilige Geest – vraag en antwoord : Frisse Wateren

Bijbelverzen: 2 Korinthe 1:22; Efese 1:13; Efeze 4:30; 1 Johannes 2:20,27 Vragen: Hadden de gelovigen in het Oude Testament ook de Heilige Geest in ...
frissewateren.nl
Lukas 24:49

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (I) : Frisse Wateren

Handelingen 2 bericht van de komst van de Heilige Geest. Daar worden ook de tekenen genoemd die met deze komst gepaard gingen. Op ieder afzonderlijk ...
frissewateren.nl
Lukas 24:49

Opstanding : Frisse Wateren

De opstanding van de Heer Jezus is één van de vaste fundamenten van het Christelijk geloof. Alleen het geloof in een gestorven en opgestane Heer opent ...
frissewateren.nl
Lukas 24:49

Gaven van de Geest of dweperij? (1-2) : Frisse Wateren

1. Wat betekent charismatische beweging? De oorsprong van de charismatische beweging gaat terug tot de zogenoemde Pinkstergemeente. Die ontstond ...
frissewateren.nl
Lukas 24:49

De vijf tegenwerpingen van Mozes (II) : Frisse Wateren

Toen Mozes door de Heer geroepen werd om naar de farao te gaan kwam hij met vijf tegenwerpingen. Iets wat ons ook allemaal wel in het bloed zit. De één ...
frissewateren.nl
Lukas 24:49

De gave van de Heilige Geest : Frisse Wateren

Vervuld zijn met de Heilige Geest, het wandelen door de Geest, het bedroeven van de Heilige Geest of het uitblussen ... wat betekent het en hoe staat het ...
frissewateren.nl
Lukas 24:49

Jehovah Getuigen (2) : Frisse Wateren

Een verderfelijke dwaalleer? De Jehovah-Getuigen (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij ...
frissewateren.nl
Lukas 24:49

Van de kribbe naar het Vaderhuis via het kruis : Frisse Wateren

Kerst! Een feest dat in onze tijd door velen wordt gevierd. Ieder op zijn eigen wijs. De commercie heeft vrijwel geheel dit Christelijk feest geclaimd. ...
frissewateren.nl
Lukas 24:49

Het onderpand der erfenis – Bijbels Panorama

In Efeze 1 vinden we een opsomming van alle geestelijke zegeningen waaraan wij als gelovigen deel hebben gekregen. Opmerkelijk daarbij is dat de verzegeling door “den Heilige Geest der belofte” (vers 13) pas als laatste genoemd wordt, terwijl het de éérst
bijbelspanorama.nl