Gerelateerd aan Lukas 24:34

Gerelateerd aan Lukas 24:34

1 Korinthe 15:5

en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen.
Gerelateerd aan Lukas 24:34

Lukas 22:54

Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand.
Gerelateerd aan Lukas 24:34

Markus 16:7

Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’