Artikelen over Lukas 24:26

Lukas 24:26

5 redenen voor de Bijbelverspreiding

De Bijbel geeft richting aan ons leven en openbaart de Messias. Hoewel de Bijbel in de eerste plaats aan het Joodse volk is gegeven, hebben velen van hen niet eens een Bijbel in huis.
israelendebijbel.nl
Lukas 24:26

De grote geloofsdaad van Abraham (07) : Frisse Wateren

Schriftplaats: Genesis 22 vers 6 Het hout voor het brandoffer Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak (Gen. ...
frissewateren.nl
Lukas 24:26

Sprekende geschiedenis

Na deze gebeurtenissen … Esther 3:1 Esther 3:1 Lukas 24:13-31 Sprekende geschiedenis De gebeurtenissen in de Bijbel zijn niet zomaar gebeurtenissen zonder betekenis, het heeft met de heilsgeschiedenis te maken. We lezen over die gebeurtenissen in...
herzienestatenvertaling.nl
Lukas 24:26

S03_wie_is_christus_3* – Bijbels Panorama

De Heere Jezus had vanuit de Schriften geleerd welke ‘lijdensweg‘ Hem te wachten stond. Maar Hij wist ook vanuit dezelfde Schriften dat God Hem uit de dood zou opwekken en Hem als Zijn Zoon aan zou aanstellen. De Heere Jezus ging dus lijdzaam, in geloof,
bijbelspanorama.nl
Lukas 24:26

Teleurstelling … en het geneesmiddel ervoor : Frisse Wateren

Lezen: Lukas 24:13-36 Teleurstelling is een van de meest vruchtbare bronnen van ontmoediging onder christenen en als gevolg daarvan depressie en het ...
frissewateren.nl
Lukas 24:26

De dag des HEEREN

Jezus heeft gezegd dat er een nieuwe 'eeuw' zal aanbreken, zodra het Evangelie verkondigd is over de ganse aarde (Matt. 24:14). De overgangstijd van onze 'eeuw' naar de volgende zal onder heerschappij van de antichrist kort maar vreselijk zijn (Matt. 24:1
israelendebijbel.nl
Lukas 24:26

40 Dagen tussen hemelvaart en opstanding

In deze studie willen we ingaan op de bijzondere periode van 40 dagen, die werden gemarkeerd door Jezus’ opstanding en hemelvaart.
israelendebijbel.nl
Lukas 24:26

Waar gaat het over bij Pasen? : Frisse Wateren

We kunnen rustig zeggen dat het bij veel mensen nergens over gaat bij Pasen. Zeker in ons land is Pasen een gezelligheidsfeest geworden waarbij de ...
frissewateren.nl
Lukas 24:26

Opstanding: Geen mythe, geen bedrog, geen bijgeloof! : Frisse Wateren

De Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen (Luk. 24:34). … aan de apostelen die Hij had uitverkoren; aan wie Hij Zich ook, nadat Hij ...
frissewateren.nl
Lukas 24:26

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (12) : Frisse Wateren

Les 12 “... De Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd ...” (1 Korinthe 11:23; Mattheüs 26-27:26) Beste cursist, We komen nu aan ...
frissewateren.nl
Lukas 24:26

De brief aan de Hebreeën Een brugbrief tussen oud en nieuw verbond

‘Hebreeën’ is een andere aanduiding voor ‘het Joodse volk’. Of deze titel nu wel of niet bovenaan de originele brief heeft gestaan, over de adressering behoeft weinig twijfel te bestaan.
israelendebijbel.nl
Lukas 24:26

Jozef en zijn broeders

Genesis beschrijft de geschiedenis van Abraham; de vader van het Joodse volk en de aartsvader van alle ware gelovigen. Toch zijn de meeste hoofdstukken van Genesis niet aan Abraham, maar aan Jozef gewijd.
israelendebijbel.nl
Lukas 24:26

Van de kribbe naar het Vaderhuis via het kruis : Frisse Wateren

Kerst! Een feest dat in onze tijd door velen wordt gevierd. Ieder op zijn eigen wijs. De commercie heeft vrijwel geheel dit Christelijk feest geclaimd. ...
frissewateren.nl