Lukas 24:25

NBV

25Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?

SV

25En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!

KJV

25Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken: