Lukas 23:55-56

SV

55En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd.
56En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.

KJV

55And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
56And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.