Lukas 23:52

SV

52Deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.

KJV

52This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.