Artikelen over Lukas 23:46

Lukas 23:46

De strijd is gewonnen - Zij Lacht

Ik ervaar strijd. Misschien wel elke dag. Dus ik strijd, ik vecht, maar het mislukt. Zo vaak verlies ik de strijd, maar toen realiseerde ik mij opeens iets: Ik kijk om me heen. Een lege vlakte voor en achter mij. In de verte zie ik de zon langzaam onderga
zijlacht.nl
Lukas 23:46

Zien wij wat God doet?

(…) ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Joël 2:11 Joël 2:10-11 Lukas 23:44-46 Zien wij wat God doet? De schepping reageert op de aanval van...
herzienestatenvertaling.nl
Lukas 23:46

Johannes 11:43-44 : Frisse Wateren

Bent u nog steeds geestelijk dood? Lees dan aandachtig het volgende:In het bijbel-gedeelte van vandaag zien we de Zoon van God en Zijn macht. ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

Goede Vrijdag – het kruis van Christus : Frisse Wateren

Op een vrijdag - vrijdag van Paasfeest - stierf Jezus Christus, ongeveer 2000 jaar geleden. Hij stierf geen natuurlijke dood. Hij werd vermoord! De ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (08) : Frisse Wateren

De afhankelijke Mens … en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe (Luk. 2:7). Hij is immers ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

Na de dood (1) : Frisse Wateren

“Maar een man sterft en is krachteloos; als een mens de geest geeft, waar is hij dan?” (Job 14:10) Deze vraag, die elke menselijke ziel zich stelt ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

Waar bent ú na uw sterven … ? : Frisse Wateren

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze (zogenaamde) Christelijke landen volledig ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn : Frisse Wateren

Over het lot van de mens na de dood heersen vandaag in onze christelijke landen zeer verschillende opvattingen. Voor een deel gefundeerd op kerkelijke ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

Bijlage bij de cursus “De toekomst”, les 7 : Frisse Wateren

Bijlage bij de cursus “De toekomst”, les 7 Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

Is de Heer Jezus in de dodenwereld neergedaald? : Frisse Wateren

Vraag: Martin Arhelger stelt de “Hoffnung für alle” voor in vergelijking met de “Elberfelder Übersetzung” (uitgave 8/99). Mij is door de ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

Van twijfel naar zekerheid (1) : Frisse Wateren

Wat hebben twijfel en roest gemeen? Zij ontvouwen hun verwoestende werking wanneer men er niets tegen doet. Roest, dat ijzer en staal heftig aantast, ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

Jehovah Getuigen (2) : Frisse Wateren

Een verderfelijke dwaalleer? De Jehovah-Getuigen (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

De laatste woorden van Jezus Christus: de Kruiswoorden (1) : Frisse Wateren

Als een geliefde van ons zijn of haar laatste woorden uitspreekt - als er nog gelegenheid voor is - dan spitsen wij onze oren. Daar willen we geen woord ...
frissewateren.nl
Lukas 23:46

Overdenking van Nehemia (19) : Frisse Wateren

God is Zijn weg met het volk gegaan om het zover te brengen. Eerst werd de muur, beeld van werkelijke afzondering, herbouwd en ingewijd. Daarbij leerden ...
frissewateren.nl