Lukas 22:57

SV

57Maar hij verloochende Hem, zeggende: Vrouw, ik ken Hem niet.

KJV

57And he denied him, saying, Woman, I know him not.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.