Lukas 22:53

NBV

53Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’

SV

53Als Ik dagelijks met u was in den tempel, zo hebt gij de handen tegen Mij niet uitgestoken; maar dit is uw ure, en de macht der duisternis.

KJV

53When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.