Open de Bijbel

Lukas 22:53
NBV 53 Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 53 Als Ik dagelijks met u was in den tempel, zo hebt gij de handen tegen Mij niet uitgestoken; maar dit is uw ure, en de macht der duisternis.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 53 When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version