Lukas 22:42

NBV

42‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’

SV

42Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.

KJV

42Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.