Open de Bijbel

Lukas 22:42
NBV 42 ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 42 Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 42 Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version