Lukas 22:40-41

SV

40En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.
41En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad,

KJV

40And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
41And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.