Lukas 22:40-41

NBV

40Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’
41En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad:

SV

40En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.
41En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad,

KJV

40And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
41And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,