Lukas 22:39, 41

NBV

39Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem.
41En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad:

SV

39En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar den Olijfberg; en Hem volgden ook Zijn discipelen.
41En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad,

KJV

39And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
41And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,