Open de Bijbel

Lukas 22:32
NBV 32 Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 32 Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 32 But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version