Open de Bijbel

Lukas 22:31
NBV 31 Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeÃĢist om jullie als graan te mogen zeven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 31 En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 31 And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version