Lukas 22:31-32

NBV

31Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven.
32Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’

SV

31En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;
32Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.

KJV

31And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
32But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.