Lukas 22:1

NBV

1Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken.

SV

1En het feest der ongehevelde broden, genaamd pascha, was nabij.

KJV

1Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.