Gerelateerd aan Lukas 21:8

Gerelateerd aan Lukas 21:8

2 Thessalonicensen 2:3

Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

Markus 13:5

Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

Efeze 5:6

Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

1 Johannes 4:1

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

Markus 13:21

Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias, ”of: “Daar is hij, ”geloof het dan niet,
Gerelateerd aan Lukas 21:8

Mattheüs 24:11

Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

Mattheüs 24:4

Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

Jeremia 29:8

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

2 Johannes 1:7

Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!
Gerelateerd aan Lukas 21:8

2 Korinthe 11:13

Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

2 Timotheüs 3:13

Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

Handelingen 5:36

Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer vierhonderd mensen sloten zich bij hem aan; hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

Handelingen 8:9

Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken,
Gerelateerd aan Lukas 21:8

Lukas 17:23

Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

Mattheüs 24:23

Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias, ”of: “Daar is hij, ”geloof dat dan niet.
Gerelateerd aan Lukas 21:8

2 Thessalonicensen 2:9

De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen,
Gerelateerd aan Lukas 21:8

Openbaring 12:9

De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.