Gerelateerd aan Lukas 2:40

Gerelateerd aan Lukas 2:40

Lukas 2:52

Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

Lukas 1:80

Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

Jesaja 11:1

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

1 Samuel 2:26

Intussen groeide Samuël verder op. Hij was zeer geliefd, zowel bij de HEER als bij de mensen.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

1 Samuel 3:19

Samuël groeide op. De HEER stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

Lukas 2:47

Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

Psalmen 22:9

(22:10) U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd,
Gerelateerd aan Lukas 2:40

Jesaja 53:1

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
Gerelateerd aan Lukas 2:40

Efeze 6:10

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

1 Samuel 2:18

De kleine Samuël diende de HEER, en droeg daarbij een linnen priesterhemd.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

Psalmen 45:2

(45:3) U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen-God heeft u voor altijd gezegend.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

Handelingen 4:33

De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

Richteren 13:24

De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen genoot de zegen van de HEER en groeide voorspoedig op.
Gerelateerd aan Lukas 2:40

Kolossensen 2:2

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus,