Lukas 2:40, 52

NBV

40Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.
52Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

SV

40En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.
52En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.

KJV

40And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.
52And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.