Artikelen over Lukas 2:11

Lukas 2:11

Kerst: Wanneer komt het Christuskind voor u? : Frisse Wateren

Nu is het weer zover: Kerst wordt gevierd. En Christenen zitten er middenin. Soms worden ons vragen gesteld waarvoor we ons schamen, om een ​​goed en ...
frissewateren.nl
Lukas 2:11

Het mooiste geschenk is... Jezus! - NL.Jesus.net

Meer dan 2000 jaar geleden ontving de mensheid het mooiste cadeau aller tijden. Het mooiste geschenk: Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid.
nl.jesus.net
Lukas 2:11

Kerstavond in de synagoge - Stichting Israel en de Bijbel

Kerst is een feest waar de Joodse gemeenschap zich over het algemeen verre van houdt. Begrijpelijk. Toch zijn er ultraorthodoxe Joden die ieder jaar op kerstavond samenkomen. Het gaat om de traditie van Nittelnacht.
israelendebijbel.nl
Lukas 2:11

Wat een goede kans om het nieuws te delen! - NL.Jesus.net

De engelen kondigen Jezus aan als de Messias “Hij is de Redder, de Heer.” Is dit niet geweldig?! Laten we dat nieuws delen!
nl.jesus.net
Lukas 2:11

“… U zult Hem de naam Jezus geven …” : Frisse Wateren

– Mattheüs 1:21b; Lukas 1:31b – JEZUS NaAm Namen hebben in de Bijbel vaak een veelzeggende betekenis. De namen van veel personen en plaatsen ...
frissewateren.nl
Lukas 2:11

De romantiek van kerst : Frisse Wateren

Want u is heden een Heiland geboren, die Christus [de] Heer is, in [de] stad van David (Luk. 2:11). De romantiek van kerst Het kind in de kribbe ...
frissewateren.nl
Lukas 2:11

Prettige Kerstdagen … : Frisse Wateren

Het gebeurde nu toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en ...
frissewateren.nl
Lukas 2:11

Kerst en 25 december? : Frisse Wateren

Lezen: Lukas 2:8-20 Hoe is men er eigenlijk op gekomen om 25 december met de geboorte van Jezus Christus te verbinden? Een belangrijke reden daarvoor ...
frissewateren.nl
Lukas 2:11

Daarom Kerst! : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1:21; Lukas 2:10,11; Johannes 3:16,18,36; 5:24; 1 Petrus 3:19; 1 Johannes 1:5,9; Nahum 1:3,6; Jesaja 59:2; Romeinen 3:23; ...
frissewateren.nl
Lukas 2:11

De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in ‘t veld

De herders, die onderaan de sociale ladder stonden, hoorden het nieuws van Jezus’ geboorte eerst.
zijlacht.nl
Lukas 2:11

De wolk komt eraan... - NL.Jesus.net

Word jij geconfronteerd met droogte in je leven? Emotioneel, spiritueel, fysiek, professioneel of in je relaties?
nl.jesus.net
Lukas 2:11

Jonge mensen in de Bijbel (4) : Frisse Wateren

De tweede Mens - De overwinnaar VOORDRACHT 2 Mattheüs 3:4; Lukas 2-4 We hebben nu een veel gelukkiger onderwerp voor ons dan de vorige keer. Toen ...
frissewateren.nl
Lukas 2:11

De heerschappij op Zijn schouder

De profetie van Jesaja 9 is heel bekend. Vraag is of we ons ook bewust zijn van de enorme reikwijdte van deze profetie: de geboorte van een kind, de gave van een Zoon en de heerschappij die op Zijn schouder zal rusten.
israelendebijbel.nl
Lukas 2:11

Prettige Kerstdagen : Frisse Wateren

December 2017. De Kerstdagen kunnen dagen van vreugde zijn - maar waarover verblijdt u zich? U wenst feestdagen vol bezinning - waarop bezint u zich? ...
frissewateren.nl
Lukas 2:11

De Drie-eenheid – Honderd bijbelstudies

Inleiding God is een drie-enig God. Hij is één van wezen en bestaat in drie personen. “Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en...
honderdbijbelstudies.nl
Lukas 2:11

Wat doen engelen? – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie zullen we de activiteiten van de heilige engelen bespreken. De activiteiten van de gevallen engelen worden besproken in...
honderdbijbelstudies.nl
Lukas 2:11

Van de kribbe naar het Vaderhuis via het kruis : Frisse Wateren

Kerst! Een feest dat in onze tijd door velen wordt gevierd. Ieder op zijn eigen wijs. De commercie heeft vrijwel geheel dit Christelijk feest geclaimd. ...
frissewateren.nl