Gerelateerd aan Lukas 19:46

Gerelateerd aan Lukas 19:46

Jesaja 56:7

hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.
Gerelateerd aan Lukas 19:46

Jeremia 7:11

Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen-spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Lukas 19:46

Mattheüs 23:13

Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe.
Gerelateerd aan Lukas 19:46

Ezechiel 43:12

Dit zijn de voorschriften voor de tempel; het hele gebied rondom de tempel boven op de berg is allerheiligst. Tot zover de voorschriften voor de tempel.'
Gerelateerd aan Lukas 19:46

Hosea 12:7

(12:8) Dat handelsvolk heeft altijd een valse weegschaal bij de hand, het is verzot op afzetterij.
Gerelateerd aan Lukas 19:46

Psalmen 93:5

Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van dagen.