Lukas 19:1-3

SV

1En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho.
2En zie, er was een man, met name geheten Zacheus; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk;
3En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.

KJV

1And Jesus entered and passed through Jericho.
2And, behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich.
3And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.