Lukas 19:1-3

NBV

1Jezus ging Jericho in en trok door de stad.
2Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar.
3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.

SV

1En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho.
2En zie, er was een man, met name geheten Zacheus; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk;
3En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.

KJV

1And Jesus entered and passed through Jericho.
2And, behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich.
3And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.