Artikelen over Lukas 17:32

Lukas 17:32

Carnaval (II) : Frisse Wateren

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters (Ps. ...
frissewateren.nl
Lukas 17:32

11. De Bijbel: Jezus Christus en de Schriften : Frisse Wateren

De Heer Jezus heeft in zijn ontmoetingen met de joden het gezag van de Schrift nooit ter discussie gesteld, integendeel. Hij beschuldigde hen van hun ...
frissewateren.nl
Lukas 17:32

Leven in ballingschap – Bijbels Panorama

Gij dan, hoort des HEEREN woord, gij allen, die gevankelijk zijt weggevoerd, die Ik van Jeruzalem naar Babel heb weggezonden! 29 : 4-23
bijbelspanorama.nl